Home Semináře Archív kategorie "2013"
formats

Regiopulmotest“, přístroj k radiometrickému vyšetření funkcí plic (zapomenutá historie znovuobjevená v rozhovorech s pamětníky).

Published on 4.12.2013 by in 2013

Termín přednášky: 10.12.2013 v 15:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Mgr. Emilie TĚŠÍNSKÁ, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy Anotace Přístroj „Regiopulmotest“ byl vyvinut a v několika prototypech vyroben v Československu v 60. – 90. letech 20. století. Autory vynálezu byli doc. MUDr. Cyril Šimeček, tehdejší přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí FN

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Self-phase modulation in lithium niobate waveguides

Published on 19.11.2013 by in 2013

Termín přednášky: 26.11.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. DR. Roland SCHIEK (University of Aplied Science, Regensburg (D)) Anotace In crystals with quadratic nonlinearity typical cubic nonlinear effects are observed at power levels below the values corresponding to the cubic material susceptibility. Responsible is a cascading of quadratic nonlinearities

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Antigravitace a její projevy, aneb platí zákon zachování energie?

Published on 16.10.2013 by in 2013

Termín přednášky: 22.10.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. RNDr. Michal KŘÍŽEK, DrSc. (Matematický ústav, Akademie věd ČR) Anotace V úvodu přednášky se seznámíme se standardním kosmologickým modelem zrychlujícího se rozpínání vesmíru. Pak na řadě konkrétních příkladů ukážeme, že se také sluneční soustava velice pozvolna rozpíná rychlostí řádově srovnatelnou s Hubbleovou

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

ČERNÉ JÁMY – reálně existující možnost

Published on 24.9.2013 by in 2013

Termín přednášky: 8.10.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Ačkoli A. Einstein prohlásil reálné černé jámy za fyzikálně nemožné, byly v 60. letech 20. století objeveny jakožto kvasary. Dnes je známo, že v jádrech galaxií existují obří černé jámy

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Využití laserů v očním lékařství

Published on 6.5.2013 by in 2013

Termín přednášky: 21.5.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO (Ústřední vojenská nemocnice Praha) Anotace V roce 1964 byla Američanu Townesovi a Rusům Basovovi a Prochorovovi udělena Nobelova cena za objev laseru. Jedinečnost vlastností jím generovaného záření, daných prostorově časovými (časová a prostorová koherence, polarizovanost,

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn