Home Semináře Archív kategorie "2011" (stránka 2)
formats

Radioastronomie zkoumá blízký i vzdálený Vesmír

Published on 28.3.2011 by in 2011

Termín přednášky: 28.03.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Katedra fyziky fakulty elektrotechnické, ČVUT Praha) Anotace Elektromagnetické záření je nejbohatším zdrojem informací o blízkém i vzdáleném vesmíru. Naše atmosféra dobře propouští jen některé oblasti spektra: viditelné světlo, několik úzkých oken v infračerveném záření a široké

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Inerciální termonukleární fúze

Published on 1.3.2011 by in 2011

Termín přednášky: 01.03.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: RNDr. Karel Rohlena, CSc. (Vědecký pracovník FZÚ AV ČR, Praha) Anotace Obří laserový systém na bázi neodymového skla National Ingnition Facility uvedený do provozu zhruba před rokem v Lawrence Livermore National Laboratory v USA předznamenává snahu o uskutečnění termonukleárního mikrovýbuchu ve sférickém terčíku obsahujícím

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Současný stav modelování klimatu

Published on 2.2.2011 by in 2011

Termín přednášky: 15.02.2011 v 15:00 Místo konání:zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející:Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha) Anotace Při studiu procesů probíhajících v klimatickém systému a citlivosti tohoto systému na vnější i vnitřní vlivy se používají především globální a regionální klimatické modely. Pomocí těchto modelů se studuje např. vnitřní variabilita

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Velké laserové projekty EU v ČR

Published on 25.1.2011 by in 2011

Termín přednášky: 25.01.2011 v 15:00 Místo konání:zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející:RNDr. Karel Rohlena, CSc. (Vědecký pracovník FZÚ AV ČR, Praha) Anotace Podstatnou částí tzv. „evropské cestovní mapy“ (ESFRI roadmap) budoucích velkých evropských vědeckých zařízení je i projekt „ELI-Beamlines“, jehož výstavba se plánuje na území ČR v Dolních Břežanech u Prahy. Projekt byl předložen

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn