Home Semináře Archív kategorie "2011"
formats

Modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry

Published on 7.12.2011 by in 2011

Termín přednášky: 13.12.2011 v 15:00 Místo konání: knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Mgr. Vladimír Fuka (Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK Praha) Anotace V přednášce bude představen model turbulentního proudění v lokálních měřítkách, který slouží zejména pro modelování šíření znečišťujících příměsí v městské zástavbě a jiných geometricky složitých prostředích. Budou prezentovány numerické metody použité

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Akumulace elektrické energie moderními setrvačníky a vysokoteplotní supravodiče

Published on 29.11.2011 by in 2011

Termín přednášky: 29.11.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: RNDr. Miloš Jirsa, DSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) Anotace V poslední době vzniká silná poptávka po kompaktních a ekologicky čistých zdrojích elektrické energie, zejména v souvislosti s rozvojem elektromobilů. Moderní supravodivé setrvačníky představují jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Povaha Vesmíru a jeho vznik

Published on 17.10.2011 by in 2011

Termín přednášky: 25.10.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Je náš Vesmír uzavřený nebo otevřený? Jaká je tedy jeho energetika? A jaká je jeho topologie a geometrie? Všechny tyto otázky je možno názorně vysvětlit a dokonce i vystihnout velmi

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Záhada temné hmoty a temné energie ve Vesmíru

Published on 11.10.2011 by in 2011

Termín přednášky: 11.10.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Největší současnou záhadou kosmologie je problém temné hmoty a temné energie. Prvý problém spočívá v tom, že galaxie a vyšší hierarchické útvary (např. kupy galaxií) vykazují asi pětkrát více hmoty při

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Plasma a materiály

Published on 12.4.2011 by in 2011

Termín přednášky: 12.04.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.) Anotace Při interakci plazmatu s pevnou fází nastávají v materiálech změny, které se na jedné straně projevují např. obtížemi při hledání vhodných konstrukčních prvků dlouhodobě vystavených účinkům plazmatu v

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn