Home Semináře Archív kategorie "2010" (stránka 2)
formats

ESO-ALMA centrum v Ondřejově

Published on 13.4.2010 by in 2010

Termín přednášky: 13.4.2010 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející:doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR v.v.i., Ondřejov) Anotace V první části přednášky bude stručně popsán ESO-ALMA projekt, tj. projekt velkého radiového interferometru, který je nyní budován v Chile a který by měl přinést zcela nová astrofyzikální pozorování. Pak

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Elektrodynamika černých děr

Published on 23.3.2010 by in 2010

Termín přednášky: 23.3.2010 v 14:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. RNDr. Vladimír  Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR v.v.i., Praha) Anotace Elektrodynamika černých děr studuje různé aspekty interakce silných gravitačních polí černých děr s elektromagnetickými poli. Astronomové se domnívají, že tato teorie je relevantní pro existující kosmické objekty v jádrech

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Agros2D – aplikace pro řešení fyzikálních polí

Published on 9.3.2010 by in 2010

Termín přednášky: 9.3.2010 v 15:00 Místo konání: knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Lenka Dubcová (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha), Pavel Karban (ZČU v Plzni, FEL KTE) Anotace Agros2D je multiplatformní aplikace pro řešení fyzikálních polí založená na knihovně Hermes2D. Plně využívá její možnosti řešení parciálních diferenciálních rovnic pomocí adaptivních konečných prvků vyššího řádu přesnosti

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Turbogenerátor 1000 MW

Published on 23.2.2010 by in 2010

Termín přednášky: 23.2.2010 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost, děkanát FEL (EU 219) Přednášející: Ing. Jindřich Valenta, CSc. (BRUSH s.r.o., Plzeň) Anotace Turbogenerátor o výkonu 1000MW je největším synchronním strojem, který byl dosud vyroben v plzeňském závodě dříve ŠKODA, nyní BRUSH. Generátor byl vyvíjen, konstruován a vyráběn zhruba v období 1980 až 1990. Na počátku devadesátých let

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Koncern ŠKODA v letech II. světové války a jeho poválečné proměny včetně orientace výzkumu

Published on 9.2.2010 by in 2010

Termín přednášky: 9.2.2010 v 15:00 Místo konání: knihovna KTE (EK 619) Přednášející: PhDr. Vladislav Krátký (ŠKODA HOLDING a.s., Archiv ŠKODA, Plzeň) Anotace Koncern po Mnichovu, za německé okupace ve válečných letech. Investice, výroba a export za války. Konec okupace, obnova válečných škod a znárodnění. Přechod na mírovou výrobu a technický rozvoj v padesátých a šedesátých

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn