Home Archív kategorie "Uncategorized"
formats

Cena Plzeňského kraje 2014

Kateřina Mizerová a Jana Kuthanová, studentky pátého ročníku oboru Komerční elektrotechnika, byly oceněny Plzeňským krajem za výsledky své odborné činnosti v oblasti indukčního tavení kovů. Práce vznikla na Katedře teoretické elektrotechniky a jejím cílem bylo navrhnout a sestavit experimentální zařízení pro tavení nízkotavitelných kovů. Výsledky práce byly také s úspěchem prezentovány v rámci SVOČ (Studentská vědecká

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Cena Plzeňského kraje

Tomáš Kamínský, student třetího ročníku oboru Elektronika a telekomunikace, byl oceněn Plzeňským krajem za výsledky své odborné činnosti v oblasti separace plastových materiálů v elektrostatickém poli. Práce vznikla na Katedře teoretické elektrotechniky a jejím cílem bylo formulovat matematický model popisující pohyb elektricky nabitých plastových částic v triboelektrostatickém separátoru, jeho numerické řešení a následné experimentální ověření

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn